Finspångs Fiskevårdsförening

Faktaruta

Faktaruta

Kortpriser Lillskiren

 

Medlemmar 130 kr/dygn

Icke medlem 180 kr/dygn

Flytringskort 200 kr/dygn

Medlemskap i föreningen

 

Ny medlem 190 kr, där efter 170 kr.

Om man tappar bort sitt kort så kostar det 190 kr för ett nytt. (Ett nytt medlemskap)

Senaste tävlingsresultatet

Fiskevårdsföreningen strävar efter att åstadkomma ett fiskevatten som är produktivt och hållbart på lång sikt. Det innebär att vattnets möjligheter till fiskproduktion skall utnyttjas och att fiskereglerna skall anpassas till de ekologiska förutsättningarna och föreningens mål. Som exempel på åtgärder som ska förbättra fiskreproduktionen kan nämnas utsättningen av Gös i Mässen, Bönnern, Bleken och Bleklången samt placeringar av lekvasar i Näfsjön. Under år 2014 pågår ett arbete för att utveckla en förvaltningsplan för föreningens fiskevatten. En viktig del av förvaltningsplanen blir att forma och fastställa fiskeregler som ska bidra till ett fiske av hög kvalitet. Vi är ca 1200 medlemmar huvudsakligen bosatta inom eller med annan anknytning till Finspångs kommun. Föreningen arrenderar 19 stycken sjöar i Finspångs kommun, privata flugfiskefiskevatten och även sjön Lillskiren där vi kontinuerligt planterar in Regnbåge, Öring och Röding. Genom avtal disponerar vi även en del andra vatten.

© Finspångsfiskevårdsförening. All Rights Reserved.